Šta znači UVEA?

» uvea • ženski rod (anatomija) Grozdnjača, očna tamnočica (u oku).