Šta znači UVALA?

» uvala • ženski rod Manji zaliv, draga.
Dolina između dva brda.