Šta znači UTVARA?

» utvara • ženski rod Sablast, avet.