Šta znači UTO?

» uto • prilog Prilog za vreme: u taj čas.
U taj mah, u to.