Šta znači UTAJITI?

» utajiti • glagol Skriti, prećutati.