Šta znači UTA?

» uta • ženski rod Kratka japanska pesma, tanka.