Šta znači UŠUR?

» ušur • muški rod (Arapski) Desetak, ujam.
Deo brašna koji pripada mlinaru.