Šta znači UŠLJA?

» ušlja • muški rod Vašljiv čovek, ušljivac.