Šta znači UŠARA?

» ušara • ženski rod (ptica) Šumska sova, utina (Asio otus).