Šta znači UŠABTI?

» ušabti • muški rod Šaubti, staroegipatska figura (radnik).