Šta znači URF?

» urf • muški rod (ar.) Na tradiciji osnovane odredbe, običajno pravo muhamedanskih naroda; okrugao turban đevrekasta (kobasičasta) oblika.