Šta znači URALIT?

» uralit • muški rod (mineral) Crnozeleni, kao svila sjajni amfibol sa Urala.
Kamena masa od azbesta, krede, stipse i silikata, može se rezati u ploči i zakucavati ekserima; kao nesagorljiva i rđav provodnik toplote služi za građevinski materijal (za pokrivanje krovova, oblaganje zidova i dr.) i za posude.