Šta znači UPARADITI?

» uparaditi • glagol Pripremati za paradu.