Šta znači UPANIŠADA?

» upanišada • ženski rod Istina, vrlina; ime mnogobrojnih indijskih rasprava filozofske i ritualne sadržine, deo veda koji hoće njihovu sadržinu filozofski da obrazloži; najstarije potiču iz prebudističkog, a mlađe (sektaške) iz hrišćanskog doba.