Šta znači UNIVERZALNA MATEMATIKA?

» univerzalna matematika fil. kod Dekarta: nauka čijije zadatak pronalaženje jedne opšte metode (univerzalne metode) pravilnog saznavanja (nazvana po tome što je Dekart njen uzor gledao u pouzdanosti matematike).