Šta znači UNIVASKULARAN?

» univaskularan • pridev zool. sa jednim sudom; sa jednim levkom;
bot. sa jednom čašicom, jednočašični.