Šta znači UNIVALVIČAN?

» univalvičan • pridev bot. sa jednom mahunom;
zool. sa jednom ljuskom.