Šta znači UNITARAN?

» unitaran • pridev Koji teži za jedinstvom ili ujedinjenjem.