Šta znači UNITARAC?

» unitarac • muški rod Onaj koji teži za jedinstvom, pristalica jedinstva;
Onaj koji veruje samo u jedno lice boga, koji ne priznaje dogmu o trinitetu (supr. trinitarac).