Šta znači UNIPOLARAN?

» unipolaran • pridev Jednostožerni, koji ima samo jedan pol ili jednu vrstu polarnosti; koji se tiče samo jednog pola, koji se proizvodi samo jednim polom, koji dejstvuje samo jednim polom.