Šta znači UNILOKULARAN?

» unilokularan • pridev (životinja) Jednopregradni, jednokesast.