Šta znači UMUDRAVANJE?

» umudravanje • imenica Činjenje mudrim.