Šta znači UMIRIVANJE?

» umirivanje • imenica Smirivanje.