Šta znači UMILETI?

» umileti • glagol Ući mileći.