Šta znači UMEKŠAVAN?

» umekšavan • pridev Koji umekšava.