Šta znači UMEĆE?

» umeće • imenica Sposobnost, veština.