Šta znači UMBRA?

» umbra • ženski rod astr. Jezgro Sunčeve pege;
hem. Boja slična mrkožutom okeru, od koga se razlikuje time što pri žarenju pocrni; mrki mineral koji se upotrebljava u molovanju.