Šta znači UMBELIFERE?

» umbelifere • (botanika) Biljke štitarke, štitonoše.