Šta znači UMANJIVANJE?

» umanjivanje • imenica Činjenje malim, smanjivanje.