Šta znači UMAĆI?

» umaći • glagol Umaknuti, uteći.