Šta znači ULTRAMONTANIZAM?

» ultramontanizam • muški rod Shvatanje u rimokatoličkoj crkvi po kome je Rim, tj. papa, duhovno središte hrišćanske crkve i sveta uopšte.