Šta znači ULTRAMIKROSKOP?

» ultramikroskop • muški rod (fotografija) Mikroskop kod koga su i najsitniji delići gotovo upravno osvetljeni na pravac gledanja, usled čega ti delići, zbog savijanja (difrakcije) svetlosi na njima postaju vidljivi.