Šta znači ULTRAMARIN?

» ultramarin • muški rod Koji je s one strane mora (zato što se ranije dobivao iz prekomorskih zemalja, naročito iz Kine), veoma lepa i kao nebo plava boja, ranije spravljana mlevenjem prirodnog lazurnog kamena, dana se izrađuje veštački.