Šta znači ULTRALJUBIČASTI ZRACI?

» ultraljubičasti zraci opt. nevidljivi zraci na krajnjem ljubičastom delu Sunčevog spektra koji dejstvuju hemijski (aktinski zraci) i kod nekih supstancija izazivaju fluorescenciju; suprotno: infracrveni, ultracrveni zraci.