Šta znači ULTRAIZAM?

» ultraizam • muški rod Mišljenja i načela onih koji vole da preteruju; up. ultra.