Šta znači ULTRACRVENI ZRACI?

» ultracrveni zraci opt. nevidljivi zraci Sunčeva spektra koji su manje lomljivi no crveni, a odlikuju se toplotnim dejstvom.