Šta znači ULTRA?

» ultra • prefiks Predmetak u složenicama sa značenjem: s one strane, preko (toga), dalje, više, još, iznad; preko mere, preterano.

» ultra • ženski rod Onaj koji u onome što hoće ne ume (vođen strašću ili predrasudama) da bude umeren, zbog čega obično ne postiže ni ono što bi možda mogao postići, npr. ultrarevolucionar, ultrarojalist, ultramonarhist, ultraliberal, ultrademokrat itd.