Šta znači ULTIMO?

» ultimo • prilog Poslednjeg, tj. dana u mesecu; poslednji dani u meseca.