Šta znači ULTIMATIVAN?

» ultimativan • pridev Koji ima oblik ili prirodu ultimatuma.