Šta znači ULOTIKA?

» ulotika • ženski rod (medicina) Sredstva za zarašćivanje rana.