Šta znači ULNARNI?

» ulnarni • pridev (anatomija) Lakatni, lakta.