Šta znači ULIŠTE?

» ulište • imenica Ulaz u pčelinjak, ul.