Šta znači ULIČICA?

» uličica • ženski rod Mala ulica.