Šta znači ULEPŠAVAČ?

» ulepšavač • muški rod Osoba koja ulepšava.