Šta znači ULEMA-MEDŽLIS?

» ulema-medžlis • ar. skup, veće ulema (upravni i nadzorni organ islamske verske zajednice).