Šta znači ULEMA?

» ulema (ar.) Znalci zakona, klasa turskih pravnika koji se ujedno smatraju i kao sveštenici i dobri poznavaocima i tumači teksta Korana, islamskog predanja i njihovog značaja.