Šta znači ULCINJ?

» Ulcinj • muški rod (geologija) Primorski grad u Crnoj Gori.