Šta znači ULCERIRATI?

» ulcerirati • glagol (medicina) Gnojiti, zagnojavati; fig. ogorčiti, ozlojediti.