Šta znači ULAŠTEN?

» Ulašten • pr. uglačan, ispoliran, sjajan