Šta znači ULAN?

» ulan • muški rod (vojska) Kopljanik-konjanik, vrsta lake konjice tatarskog porekla, najpre uvedene u Poljskoj, naoružane pištoljima, sabljama i kopljima.